Kosten-Lesvoorwaarden

• Kosten 2019

Technieklessen: 99
(incl. poles/stokken en koffie/thee)

Kennismakingsles: 15
(incl. poles/stokken en koffie/thee)

Wekelijkse tochten rondom Soest:
41,50 per kalender maand
110 per kalender kwartaal

• Betaling

Graag overmaken VOOR het begin van de lessen.
Vermeld duidelijk wie u bent en voor welke cursus u het geld overmaakt!

IBAN: NL 33 INGB 0007459502
t.n.v. Jacintha van Kouwen
Begeleiding en Trainingen
te Soest


Lesvoorwaarden Nordic Walking(Medical):

1) Geen inschrijfgeld!
2) Prijzen zijn inclusief het gebruik van stokken (poles) bij de Technieklessen
3) Betaling voor aanvang van de eerste les
4) Geen geld terug na opgave
5) Gratis koffie/ thee tijdens of na de les
6) Lessen gaan onder alle weersomstandigheden door!
(zorg voor regen/warme kleding etc.)
7) Geef medische veranderingen door VOOR aanvang van de les!
8) 8x per jaar geen les bij de wekelijkse groepslessen (niet gekoppeld aan de schoolvakanties)
9) Lessen zijn op eigen risico!
10) Verantwoordelijkheid van persoonlijke eigendommen ligt bij u zelf
11) Schade bij oneigenlijk gebruik van geleende materialen wordt op de gebruiker verhaald
12) Locaties van de wekelijkse groepslessen worden 1 week van te voren bekend gemaakt, hetzij mondeling, hetzij via deze website.
13) Men dient op eigen gelegenheid naar de locatie te komen. Ook is het mogelijk om met Jacintha mee te rijden.

Actuele informatie op de website:
www.jacintha.nl